U bent hier:

U bent hier

Disclaimer & privacyverklaring

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de websites http://www.bitbybit.be en http://www.bitbybit.nl.

bit by bit bvba en bit by bit Nederland BV worden hier verder genoemd bit by bit.

Privacy verklaring
bit by bit onderhoudt de contacten met haar klanten voornamelijk via telefoon, post, internet en e-mail. Om onze dienstverlening naar onze klanten te verbeteren leggen wij deze contacten vast en worden deze gestroomlijnd. In deze privacy verklaring leest u hoe wij met deze gegevens omgaan.

Bescherming van persoonsgegevens
Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor bit by bit zeer belangrijk. bit by bit respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. bit by bit houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de respectievelijke wetgevers in Europa stellen aan de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
bit by bit is een opleidingsinstituut en consultancy organisatie die kennis en vaardigheden aanbrengen aan ICT gebruikers en professionals. Wij richten ons op de zakelijke gebruiker van ICT. Bij het inschrijven voor een cursus, het afnemen van een dienst of product of wanneer u contact met ons hebt, leggen wij persoonsgegevens vast. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor uw aanmelding voor een cursus of afname van een van onze diensten of producten en het onderhouden van contacten met u als klant.

Persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt om u gericht te informeren over onze cursussen, diensten en producten die voor u relevant kunnen zijn. Stelt u geen prijs op deze informatie, stuur dan een e-mail naar info@bitbybit.be resp. info@bitbybit.nl of bel onze opleidingsadviseurs op +32 (0)3 232 51 12 (voor België) of +31 (0)164 230209 (voor Nederland). Onze elektronische mailings bevatten altijd de mogelijkheid om u af te melden voor onze elektronische mailings.

Cookies
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's, via welke website u onze website bezoekt en via welke provider men toegang heeft tot internet. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Onze website houdt dit bij door middel van een teller en maakt gebruik van Google analytics. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. U vindt meer informatie over cookies op http://www.cookiecentral.com/faq .

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. bit by bit aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. bit by bit aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij bit by bit en haar gelieerde vennootschappen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan bit by bit en of haar gelieerde vennootschappen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door bit by bit bvba of haar gelieerde vennootschappen.

Wijzigingen
Deze website is continu in ontwikkeling. Hierdoor is het ook mogelijk dat deze disclaimer, inclusief de opgenomen privacy verklaring, van tijd tot tijd wijzigt. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze disclaimer, en haar privacy verklaring, te controleren op wijzigingen. Op onze dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente versie van de disclaimer en de daarin opgenomen privacy verklaring van toepassing.