U bent hier:

U bent hier

Development

Onze expertise ligt in de ontwikkeling van nieuwe en het aanpassen van bestaande klantspecifieke toepassingen waaronder databases, websites, bedrijfsplatformen, analyse-tools en e-commerce toepassingen.

We stemmen de werkwijze en aanpak af op de klant en het project en werken volgens Agile principes.

Concreet wil dit zeggen dat wij de projecten voor onze klanten gaan opdelen in kleinere deelprojecten. Dit heeft als resultaat dat elke oplevering van een deelproject resulteert in een reeds werkend stuk software.

Communicatie en feedback tijdens en na elk (deel)project zijn hierbij van het allergrootste belang. Door de klant te betrekken in het ontwikkelproces kunnen er nooit tegenstrijdige verwachtingen ontstaan en zal het uiteindelijke resultaat volledig overeenkomen met de wensen van de klant. Indien verwachtingen tijdens het project bijgestuurd moeten worden zal dit geen probleem opleveren aangezien dit is opgedeeld in kleinere stukken.

Onze ontwikkeltrajecten hebben door deze doelgerichte en pragmatische aanpak een relatief korte doorlooptijd.