U bent hier:

U bent hier

Software Development:

Onze expertise ligt in de ontwikkeling van nieuwe en het aanpassen van bestaande klantspecifieke database toepassingen waaronder web gebaseerde en e-commerce toepassingen.

We stemmen de werkwijze en aanpak af op de klant en het project en werken volgens algemeen toegepaste ontwikkel en projectmanagement technieken zoals SCRUM.

Onze ontwikkeltrajecten hebben een relatief korte doorlooptijd door onze doelgerichte en pragmatische aanpak.
 

Expertise:

 • Implementatiemanagement/ projectmanagement voeren
 • Opstellen van het functioneel en technisch ontwerp.
 • Programmeren (verschillende talen)
 • Technisch en functioneel testen van programmatuur
 • Implementeren van de software
 • Traditionele en of e-learning gebaseerde opleidingen ontwikkelen en organiseren.
 • Uw proces- en procedurebeschrijvingen voor alle medewerkers beschikbaarstellen in een aantrekkelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm via bijvoorbeeld e-learning, video's i.c.m. bijvoorbeeld SharePoint of website

 

Framework en platforms:

Waar mogelijk ontwikkelen we op het .NET framework.

Platforms:

 • MS SQL en My-SQL
 • SharePoint
 • Lotus Notes
 • Filemaker Pro
 • Access
   

Voorbeelden:

 • Planningssysteem voor een grote landelijke zorginstelling
 • Front- en Back-end development van webapplicaties/e-commerce applicaties
 • SharePoint sites
 • Business analyse systeem voor een internationale automotive parts producent
 • Sales opvolging en analyse systeem voor een Europese verkooporganisatie
 • Productiebeheersingssysteem voor een dienstverlenende organisatie
 • Integrale clienten administratie en planningssysteem voor een dienstverlenende organisatie
 • Kwaliteitvolgsysteem voor een producent van maatwerk productieapparatuur
 • Logistiek en certificerings beheersysteem van special equipment
 • Factureringssysteem voor containerhandelings operator